Kto może wziąć udział w projekcie?

Do projektu może się zapisać każda bez względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność lub orientację seksualną.

Oprócz pomocy rehabilitantów oraz pielęgniarek zapewniamy 24-godzinny monitoring uczestników za pomocą tzw. opasek życia.

Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką TeleMED24 muszą mieszkać na terenie Bytomia oraz muszą być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki, lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Spełnienie tych dwóch kryteriów już pozwala im wziąć udział w projekcie.

Osoby zainteresowane zapraszamy na naszą stronę: https://mkw.com.pl/rekrutacja-uczestnikow-do-projektu-ii…/ 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *