Sytuacja, w której znaleźliśmy się w ostatnich miesiącach zdominowała każdą dziedzinę naszego życia. Wielokrotnie zarówno my, jak nasze rodziny, musiały przeorganizować swoją codzienność. Zmieniło się wszystko począwszy od pracy i nauki poprzez opiekę i spotkania z rodziną , na opiece zdrowotnej kończąc. Jak poczuć się bezpiecznie w dobie pandemii?

O rozwiązaniach, które w czasie pandemii wpływają na bezpieczeństwo zdrowotne i ułatwiają funkcjonowanie rodzin sprawujących opiekę nad seniorami i osobami niesamodzielnymi rozmawiamy z Izabellą Stanaszek – Menadżerem Placówki Medycznej TeleMED24. 

Na co dzień ma Pani kontakt z seniorami i ich rodzinami, którzy korzystają ze zdalnych usług opiekuńczych. Jak obecnie wygląda ich codzienność?

Codziennie przeprowadzamy rozmowy z naszymi podopiecznymi i ich rodzinami. To naturalne, kiedy pracuje się z ludźmi i dla ludzi. Widzę ogromną różnicę, odkąd na całym świecie tematem numer jeden jest pandemia. Na początku mojej pracy zaskoczyła mnie ogromna życzliwość, uśmiechy, długie rozmowy czasami o niczym, o pogodzie, o rodzinie, dzieciach, wnuczętach. Odnosiłam wrażenie, że jesteśmy jedną wielką, bardzo szczęśliwą rodziną. 

Doskonale pamiętam też marzec tego roku, kiedy te rozmowy podszyte były niepokojem, czasami autentycznym strachem. Rodziny, które zgłaszają się do nas w sprawie zdalnej opieki, obawiają się ograniczonego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Jednak największy strach wywołuje u nich świadomość, że czasami, niezależnie od nich, muszą izolować się od swoich dziadków i rodziców. Oni z kolei zostają sami – ze swoimi problemami, chorobami i brakiem poczucia bezpieczeństwa. 

Czy pandemia zdominowała ich życie? Czy właśnie dlatego seniorzy i ich rodziny korzystają z usług opiekuńczych?

Pandemia tylko zaostrzyła niepokoje. Ale strach o najbliższych i o siebie nie jest żadnym obcym uczuciem. Po prostu teraz zaczęto o tym więcej mówić. Senior, z racji największego zagrożenia, ograniczonej możliwości profilaktyki zdrowotnej, stał się punktem centralnym wielu dyskusji o zdrowiu i bezpieczeństwie. To samo dotyczy osób z chorobami przewlekłymi. Jednak są też inne problemy, z którymi mierzyliśmy się jeszcze przed pandemią. 

 

Czas to towar deficytowy. Żyjemy szybciej, dłużej pracujemy, młodzi ludzie mają znacznie więcej dodatkowych zajęć, miasta się rozrastają. Brakuje nam czasu dla siebie i dla rodziny. Szczególnie w dużych miastach, gdzie ten czas ucieka jakby szybciej. Dlatego też osoby starsze i te borykające się z przewlekłymi chorobami coraz częściej sięgają po rozwiązanie opieki zdalnej z wykorzystaniem opaski z przyciskiem SOS. 

W jaki sposób dowiadujecie się o zagrożeniu życia lub zdrowia Pacjenta? 

Każdy Pacjent posiada swoją kartę pacjenta w systemie monitorującym. Uwzględniamy w niej najważniejsze informacje o zdrowiu Pacjenta, takie jak  przyjmowane leki, przebyte i aktualne choroby, a także bezpieczny i akceptowany zakres tętna. W sytuacji, kiedy tętno spada poniżej dopuszczalnej normy lub ją przekracza, następuje automatyczne wygenerowanie alarmu. Jego wystąpienie powoduje natychmiastowy telefon do Pacjenta, celem zweryfikowania jego stanu zdrowia.

Ponieważ opaska posiada przycisk SOS zdarzają się sytuacje, że Pacjenci sami korzystają z możliwości wezwania natychmiastowej pomocy. Nasi Pacjenci, darząc nas pełnym zaufaniem, nie wahają się skorzystać z tej opcji w sytuacji, w której czują zagrożenie. Zdarzają się również sytuacje, w których Pacjent ulega urazowi i wówczas również korzysta z możliwości wezwania pomocy. Dzięki temu oni i ich rodziny czują się bezpiecznie.

Rozwiązanie wydaje się być doskonałe dla wielu rodzin, które aktualnie muszą zachowywać wzmożone bezpieczeństwo i właśnie przez to chronić bliskich, szczególnie seniorów. Kto korzysta z usług teleopieki?

Nasze kilkuletnie doświadczenie pokazuje, że system teleopieki to rozwiązanie uniwersalne, które da się zastosować w różnych sytuacjach. Początkowo usługę kierowaliśmy wyłącznie do seniorów. Szybko jednak przekonaliśmy się, że nie tylko osoby w podeszłym wieku potrzebują naszej pomocy. Zdalna opieka, wspomagana opaską monitorującą, to rozwiązanie przeznaczone dla osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i z problemami kardiologicznymi. To także rozwiązanie dedykowane dla osób z chorobą Alzheimera i demencją. Oprócz całodobowego monitorowania tętna, w każdej chwili można zlokalizować Podopiecznego dzięki sygnałowi GPS. On sam także zyskuje dodatkowe bezpieczeństwo w momencie, w którym straci orientację, zgubi się lub nie znajdzie drogi powrotnej do domu. Może wtedy wcisnąć przycisk SOS i nawiązać kontakt z Ratownikiem Medycznym, który przeprowadzi działania pomocowe.

W każdej sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu liczy się czas. Jak wygląda pomoc Pacjentowi włączonemu w system teleopieki, opieki zdalnej?

Dzięki teleopiece możemy reagować natychmiast. W momencie włączenia w opasce sygnału SOS przez Pacjenta, lub wahania tętna, w naszym Centrum Operacyjno-Pomocowym rozlega się alarm w systemie komputerowym oraz dzwoni telefon, przez który Ratownik Medyczny przeprowadza z Pacjentem rozmowę, w celu ustalenia powodu wezwania pomocy. Ratownik Medyczny przeprowadza wstępny wywiad, na podstawie którego ocenia, czy jest konieczne wezwanie odpowiednich Służb (112). Jeśli będzie taka konieczność, zrobi to w imieniu Pacjenta. Jeśli natomiast nie ma takiej potrzeby, instruuje Pacjenta, co ma zrobić, żeby przywrócić optymalny stan zdrowia. Bezpieczeństwo naszych Pacjentów jest naszym priorytetem!

Czy teleopieka może zastąpić inne formy opieki nad seniorami i osobami niesamodzielnymi?

Teleopieka jest uzupełnieniem usług na rynku opiekuńczym. To doskonałe rozwiązanie dla osób przewlekle chorych, ale nie wymagających całodobowych czynności opiekuńczych. Wspierają autonomię seniora, wpływają na jego samopoczucie, a także bezpieczeństwo. Dodatkowo rodzina Podopiecznego nie musi rezygnować z dotychczasowych zajęć i stylu życia. Terapeutyczne walory tego rozwiązania dostrzega nie tylko sam Podopieczny, ale także jego najbliżsi. Senior dłużej pozostaje samodzielny, co znacznie wpływa na jego przyszłość, decyzje, a także samoocenę. Ponadto rozwiązanie to znacząco zmniejsza potrzebę profilaktycznych wizyt lekarskich, które właśnie teraz są dodatkowo utrudnione. To idealny system profilaktyki zdrowotnej. Dlatego też teleopieka, według nas, to jedno z lepszych zastosowań technologii wykorzystywanej do zwiększenia komfortu życia i ochrony zdrowia. 

Dziękujemy za rozmowę. 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *