TeleMed24 to nie tylko teleopieka

TeleMed24 to nie tylko teleopieka

Projekty TeleMed24 to nie tylko teleopieka i usługi medyczne, ale także zajęcia dodatkowe dla podopiecznych. Podczas projektów: TeleMed24 w Gminie Garbów oraz TeleMed24 w Gminie Wojciechów nasi podopieczni spędzają czas w klubie Seniora.  Poza zajęciami, podczas których dbamy o ich zdrowie fizyczne, nasi Animatorzy organizują także zajęcia dodatkowe, takie jak wyjścia na wspólne spacery, do…

Korpus Wsparcia Seniorów

Korpus Wsparcia Seniorów

Korpus Wsparcia Seniorów, rządowy program, dzięki któremu seniorzy z polskich gmin, objęci zostali opieką zdalną, ruszył także w tym roku. W zeszłorocznej edycji objęliśmy teleopieką, mieszkańców kilkunastu gmin, co dało tysiące alarmów, oraz wiele uratowanych żyć. W tegorocznej edycji także oferujemy nasze usługi. Zainteresowane gminy zapraszamy do kontaktu pod adres: Biuro@telemed24.com.pl

TeleMed24 w Gminie Garbów i Wojciechów

TeleMed24 w Gminie Garbów i Wojciechów

Po ostatnim pracochłonnym okresie udało się uruchomić programy TeleMed24 w gminie Garbów oraz Wojciechów. Podczas trwania tych programów, seniorzy objęci będą opieką zdalną oraz stacjonarną pracowników medycznych. Dodatkowo oferujemy darmowy udział w zajęciach zorganizowanych, prowadzonych przez profesjonalistów. Osoby zainteresowane udziałem, zapraszamy do kontaktu: http://garbow.telemed24.pl/ http://wojciechow.telemed24.pl/

Trwa rekrutacja uzupełniająca

Trwa rekrutacja uzupełniająca

Kto może wziąć udział w projekcie? Do projektu może się zapisać każda bez względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność lub orientację seksualną. Oprócz pomocy rehabilitantów oraz pielęgniarek zapewniamy 24-godzinny monitoring uczestników za pomocą tzw. opasek życia. Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką TeleMED24 muszą mieszkać na terenie Bytomia oraz muszą być osobami…

Krzysztof Ibisz Nowym inwestorem TeleMed24

Krzysztof Ibisz Nowym inwestorem TeleMed24

Krzysztof Ibisz, popularny prezenter telewizyjny, dziennikarz, aktor, producent i przedsiębiorca dołączył do grona akcjonariuszy MKW S.A. jak mówi, do inwestycji przekonała go idea, która przyświeca MKW S.A. – dbanie o zdrowie i życie naszych najbliższych! Ty również możesz do nas dołączyć! Odwiedź stronę emisji https://emisje.mkw.com.pl/

21 Investors Day z udziałem TeleMed

21 Investors Day z udziałem TeleMed

30 listopada, o godzinie 17:30 w Warszawie w budynku Varso Place odbył się 21 Investors Dat , organizowany przez BEESFUND. Było to kolejne spotkanie łączące emitentów Beesfund.com z osobami szukającymi ciekawych inwestycji, swój panel miała także firma TeleMed24.Wincenty Pelc, Prezes Zarządu MKW S.A. opowiedział tam o potencjale teleopieki oraz o tym jak podopiecznym pomaga opaska…

Karta Seniora i TeleMed24

Karta Seniora i TeleMed24

Ogólnopolski Portal Głos Seniora, prowadzony przez Stowarzyszenie MANKO informuje o nawiązaniu współpracy pomiędzy MKW S.A. będącej właścicielem marki TeleMed24 oraz Stowarzyszeniem MANKO, będącej organizatorem akcji Ogólnopolska Karta Seniora. Współpraca oparta będzie na promocji działalności TeleMed24 oraz działalności Stowarzyszenia MANKO.