RPSL.09.02.03-24-077D/17

„Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia”

RPSL.09.02.03-24-03CB/18

„II EDYCJA Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.

Korpus Wsparcia Seniorów

Korpus Wsparcia Seniorów to program finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki pieniężnej, dzięki któremu samorządy, mogą nieść pomoc osobom starszym i potrzebującym.

RPLU.11.02.00-06-0026/20

W partnerstwie Urzędu Gminy Garbów oraz Fundacji MKW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020)

RPLU.11.02.00-06-0027/20

W partnerstwie Urzędu Gminy Wojciechów oraz Fundacji MKW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020)